Wycena wartości marki

„Wartości niematerialne i prawne to elementy przedsiębiorstwa, które funkcjonują obok majątku obrotowego i trwałego. Są to elementy, poza majątkiem obrotowego i trwałym, które pozwalają firmie działać i często są głównym czynnikiem generującym strumienie pieniężne w przedsiębiorstwie. Ich istnienie bazuje na obecnych lub spodziewanych zyskach”.

Gordon V. Smith i Russel L. Parra, Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets

Na przestrzeni ostatnich kilku lat mamy do czynienia ze wzrostem świadomości znaczenia wartości marki. Dowodem są liczne transakcje rynkowe, gdzie marka stanowiła kluczowe aktywo w wartości przedsiębiorstwa. Jak pokazują niektóre przykłady, wartości niematerialne i prawne, w tym marka mogą być najbardziej wartościowym elementem biznesu. Dzieje się tak, ponieważ dzięki posiadaniu tego rodzajów aktywów przedsiębiorstwo uzyskuje korzyści w postaci np. posiadanej bariery wejścia na dany rynek, wyróżniającego się i rozpoznawalnego na rynku produktu a przez to generowania bardziej stabilnego i rentownego strumienia przychodów, czy też posiadania potencjału do rozszerzania asortymentu o nowe produkty, usługi lub nowe rynki. Rosnąca rola marki w świadomości zarządzających oraz właścicieli przedsiębiorstw powoduje, że wycena marki znajduje coraz częstsze zastosowanie w procesach kapitałowych oraz gospodarczych. Wśród nich można wymienić:

  • procesy fuzji i przejęć – w kontekście zakupu całych przedsiębiorstw, jak również zakupu / sprzedaży znaków handlowych, licencji, patentów, itp.,
  • dla celów sprawozdawczości finansowej – w przypadku, gdy regulacje rachunkowości zezwalają na ujmowanie marek w bilansach spółek (poprawa struktury bilansu, lepsza ocena sytuacji finansowej),
  • dla celów wyceny aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa (w tym wartości znaków firmowych, handlowych, itp.) – stanowiących zabezpieczenie w procesie pozyskania obcego finansowania dłużnego,
  • dla celów podatkowych – w przypadku, gdy przepisy podatkowe umożliwiają amortyzację wartości niematerialnych i prawnych (pozwala to na zwiększenie efektu tarczy podatkowej),
  • dla celów określenia płatności handlowych w transakcjach wykorzystania znaków handlowych / graficznych na zasadach leasingu, franchisingu, itp.

Do wyceny wartości marki stosujemy najczęściej metody dochodowe. Metody te postrzegają markę jako aktywo zdolne do generowania dodatnich strumieni pieniężnych dla przedsiębiorstwa. Wyceny dokonujemy przy użyciu trzech najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych przez ekspertów metod dochodowych, do których zaliczają się:

  • metoda opłat licencyjnych,
  • metoda premii cenowej,
  • metoda zysków ekonomicznych.

... powrót do Wyceny, biznesplany

Nasza strona używa plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, przejdź do polityki prywatności.

  Akceptuj pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information