Wycena wartości przedsiębiorstwa

Wycenę wartości rynkowej przedsiębiorstwa opracowujemy przy użyciu dwóch najpopularniejszych i najczęściej stosowanych przez inwestorów oraz analityków inwestycyjnych metod tj. metody dochodowej - DCF (Discounted Cash Flow) oraz metody porównawczej (wyceny porównawczej).

Metody dochodowe, w tym DCF służą do określenia wartości przedsiębiorstwa na podstawie prognozowanych, możliwych do wygenerowania przez przedsiębiorstwo wolnych przepływów pieniężnych, dyskontowanych stopą dyskontową uwzględniającą ryzyko. Z kolei metody rynkowe (wyceny porównawcze) wykorzystują m.in. mnożniki cenowe spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych, bądź spółek będących przedmiotem transakcji na rynku prywatnym.

Przygotowując wycenę przedsiębiorstwa bierzemy pod uwagę m.in. takie elementy jak:

  • wielkość przedsiębiorstwa, branżę w której działa, perspektywy rozwoju rynku, stopień konkurencyjności, 
  • fazę rozwoju Spółki ( w tym poziom zaawansowania inwestycyjnego),
  • stopień kontroli (posiadanie pakietu kontrolnego bądź mniejszościowego),
  • stopień zbywalności udziałów przedsiębiorstwa,
  • potencjalne efekty synergii możliwe do uzyskania przez inwestora strategicznego,
  • ewentualne aktywa pozaoperacyjne będące w posiadaniu przedsiębiorstwa.  

Uwzględniając prezentowane powyżej założenia przygotowujemy wycenę spółki dwoma metodami. Na ich podstawie szacujemy zakres wartość Spółki, która służy za punkt wyjścia w procesie podejmowania decyzji właścicielskich oraz w trakcie negocjacji z potencjalnymi inwestorami.

... powrót do Wyceny, biznesplany

Nasza strona używa plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, przejdź do polityki prywatności.

  Akceptuj pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information