Biznesplany, analizy finansowe, oceny projektów inwestycyjnych

Wykonywane przez nas biznesplany, analizy finansowe i strategiczne czy też oceny projektów inwestycyjnych są nieodzownym elementem poprzedzającym przeprowadzenie każdej transakcji kapitałowej oraz pozyskania finansowania dalszego rozwoju. Są podstawowym elementem memorandów informacyjnych, wniosków kredytowych i wniosków o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.

Niezależnie od procesów kapitałowych oferujemy wykonanie profesjonalnych analiz finansowo-ekonomicznych, będących narzędziem w procesie podejmowania strategicznych decyzji w zakresie planowanych inwestycji, czy też strategii dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Nadrzędnym celem, którym kierujemy się w opracowaniu analiz i rekomendacji jest wzrost wartości przedsiębiorstwa naszych Klientów. Nasi Klienci otrzymują narzędzie, które umożliwia przeanalizowanie wielu najbardziej prawdopodobnych w praktyce wariantów. Dopiero na tej podstawie jest możliwy wybór najkorzystniejszego rozwiązania, w którym kluczowym kryterium odgrywa efektywność ekonomiczna.  

Przygotowywane przez nas analizy i wydawane na ich podstawie rekomendacje wykonywane są na bazie budowanych przez nas modeli finansowych, które mogą zawierać szczegółową i wielowariantową projekcję prognoz finansowych Spółki, określając w ten sposób kluczowe parametry, do których należą m.in.: zapotrzebowanie na środki finansowe w kolejnych latach prognozy (w tym strukturę oraz formy kapitału obcego), wielkość kapitału obrotowego, rentowność działalności (w tym rentowność planowanych projektów). Konstrukcja naszych modeli odrębnie ujmuje działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową. Określając przy tym koszt kapitału nasze modele pozwalają zweryfikować celowość prowadzonych inwestycji. Jest to narzędzie, które pozwala zaplanować rozwój firmy oraz umożliwia optymalizację struktury źródeł finansowania i poziomu kapitału.

W tym obszarze wykonujemy następujące analizy finansowe, ekonomiczne oraz strategiczne:

  • biznesplany inwestycji (opracowania na wewnętrzne potrzeby kadry zarządzającej oraz właścicieli przedsiębiorstw, jak również na potrzeby prezentacji w instytucjach finansowych, dla potencjalnych inwestorów),
  • oceny efektywności projektów inwestycyjnych (przy zastosowaniu najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych metod dochodowych oceny opłacalności projektów inwestycyjnych tj.: NPV, IRR, okres zwrotu inwestycji),
  • analizy ekonomiczno – finansowe przedsiębiorstw (zawierające analizę finansową sprawozdań finansowych wraz z analizą wskaźnikową),
  • analizy przed inwestycyjne (rekomendacja najkorzystniejszej opcji inwestycyjnej wraz z określeniem struktury finansowania inwestycji), 
  • analizy strategiczne w zakresie budowy strategii rozwoju przedsiębiorstwa – mające na celu określenie możliwych kierunków dalszego rozwoju biznesu (w tym m.in. określenie stopnia możliwości realizacji inwestycji z uwzględnieniem uwarunkowań wewnętrznych Spółki, w tym określenie możliwości pozyskania przez Spółkę niezbędnego finansowania zabezpieczającego planowany rozwój, uwarunkowań rynkowych, szans i zagrożeń związanych z realizacją strategii, uzyskiwanych korzyści ekonomicznych w postaci możliwych do zrealizowania poziomów rentowności biznesu i w efekcie wpływu opcji rozważanych strategii na wartość przedsiębiorstwa. Efektem tych prac może być rekomendacja optymalnej struktury finansowania rozwoju i pomoc w procesie pozyskania niezbędnych środków finansowych na realizację wybranej strategii dalszego rozwoju.

... powrót do Wyceny, biznesplany

Nasza strona używa plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, przejdź do polityki prywatności.

  Akceptuj pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information