Pozyskiwanie kapitału od inwestorów finansowych

W efekcie dokonanej inwestycji inwestorzy finansowi stają się udziałowcami w Spółce, ponosząc ryzyko inwestycji na równi z dotychczasowymi udziałowcami. Celem inwestora finansowego jest uzyskanie założonej stopy zwrotu na zainwestowanym kapitale w określonym czasie. Najczęściej okres ten wynosi od 3 do 5 lat. Źródłem zysków są przede wszystkim przychody pochodzące ze sprzedaży udziałów w wyniku wyjścia inwestora z inwestycji.  

Podstawowe informacje charakteryzujące inwestorów finansowych:

  • Przedmiot podstawowej działalności – dokonywanie inwestycji kapitałowych poprzez zakup udziałów w przedsiębiorstwach (zazwyczaj na rynku prywatnym). Głównie są to firmy posiadające duży potencjał dalszego rozwoju, który może być realizowany w wyniku dokapitalizowania spółki. Celem inwestycji jest rozwój biznesu i przez to zwiększanie wartości przedsiębiorstwa.
  • Wartość inwestycji– zazwyczaj od 5 mln EUR wzwyż.
  • Horyzont czasowy inwestycji – fundusz inwestuje najczęściej na okres od 3 do 5 lat.
  • Źródła zysków – przede wszystkim wzrost wartości posiadanych udziałów w Spółce wynikający z rozwoju i wzrostu wartości Spółki, ewentualnie dochody z wypłacanych dywidend.
  • Sposób wyjścia z inwestycji – wyjście z inwestycji najczęściej odbywa się poprzez odsprzedaż udziałów kolejnemu funduszowi private equity, inwestorowi branżowemu, bądź poprzez sprzedaż akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Często praktykowany jest też wykup menedżerski. 
  • Stopień kontroli – najczęściej fundusz posiada pakiet kontrolny bądź 100% Spółki. Na rynku funkcjonują również fundusze, które inwestują w pakiety mniejszościowe.

Proces pozyskania inwestora dla celów zrealizowania planowanych inwestycji przebiega podobnie do procesu sprzedaży udziałów w spółce.

... powrót do Finansowanie

Nasza strona używa plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, przejdź do polityki prywatności.

  Akceptuj pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information