Pozyskiwanie kapitału od inwestorów branżowych

Inwestorami branżowymi są na ogół podmioty działające w tej samej lub podobnej branży co Spółka będąca przedmiotem inwestycji. Głównym celem inwestora branżowego jest umocnienie swojej pozycji rynkowej i przyspieszenie rozwoju. Horyzont inwestycyjny jest nieograniczony i wynika z długoterminowej strategii rozwoju inwestora branżowego. Zaangażowanie inwestora branżowego może mieć na celu współfinansowanie rozwoju produktu/rynku, który każdy z partnerów z osobna nie jest w stanie samodzielnie rozwinąć lub też finansowanie wczesnego etapu rozwoju z możliwością późniejszego przejęcia przedsiębiorstwa lub kontroli nad nim.

Podstawowe informacje charakteryzujące inwestorów branżowych:

  • Przedmiot podstawowej działalności – zazwyczaj są to podmioty działające w tej samej lub podobnej branży co Spółka będąca przedmiotem inwestycji.
  • Cel inwestycji – w zależności od specyfiki Spółki oraz realizowanej strategii rozwoju. Do głównych celów należą: umocnienie swojej pozycji rynkowej poprzez m.in. wzrost skali działalności, wejście w nowe segmenty rynku, zdobycie nowych kanałów dystrybucji, zwiększenie rentowności działalności m.in. w wyniku osiągnięcia synergii kosztowych i przez to wzrost rentowności biznesu, bądź zwiększenie konkurencyjności cenowej produktów / usług, przyspieszenie rozwoju, itd.    
  • Wartość inwestycji – brak warunków brzegowych (jest wynikiem przyjętej strategii inwestora, uwarunkowań rynkowych oraz jego możliwości finansowych).
  • Horyzont czasowy inwestycji – nie ograniczony, uwarunkowany długoterminową strategią rozwoju inwestora branżowego.
  • Źródła zysków – zyski można rozpatrywać w kategoriach zysków kapitałowych jak i finansowych. Na poziomie kapitałowym może to być m.in.: wzrost wartości przedsiębiorstwa, możliwość generowania wyższych dywidend, czy też możliwość wygenerowania dodatkowego kapitału w sytuacji korzystnej struktury bilansu połączonych podmiotów. Zyskami finansowymi jest wzrost zysku przedsiębiorstwa, który wynika z uzyskanych korzyści w różnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa po zrealizowaniu inwestycji.   
  • Sposób wyjścia z inwestycji – jest powiązany ze strategią podmiotu dominujacego, nie jest określony z góry.   
  • Stopień kontroli – inwestorzy branżowi najczęściej zakładają uzyskanie kontroli nad Spółką.     

Proces pozyskania inwestora dla celów zrealizowania planowanych inwestycji przebiega podobnie do procesu sprzedaży udziałów w spółce.
... powrót do Finansowanie

Nasza strona używa plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, przejdź do polityki prywatności.

  Akceptuj pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information