Nasze wybrane Projekty

 

     
Pugo Doradztwo strategiczne dla inwestora finansowego, w tym opracowanie dokumentacji procesowej – memorandum informacyjnego wraz z modelem prognoz finansowych na potrzeby procesu przejęcia przez Inwestora spółek tworzących Grupę Kapitałową FUGO, tj. FUGO S.A., FAMAK S.A. oraz FUGO Odlew Sp. z o.o.. Inwestycja miała charakter średnioterminowy, a sam proces przebiegał w kilku etapach. Pierwszy etap zakończył się przejęciem przez Inwestora większościowych pakietów akcji Spółek. W kolejnym etapie została przeprowadzona w spółkach restrukturyzacja operacyjna oraz finansowa, z jednoczesnym ich dokapitalizowaniem. Końcowym etapem procesu inwestycyjnego była sprzedaż akcji Spółek Inwestorowi branżowemu.
     
Doradztwo strategiczne i kapitałowe dla Szybkiej Kolei Miejskiej, Spółki należącej do m.st. Warszawa. Celem projektu było pozyskanie finansowania ze środków Unii Europejskiej na zakup nowoczesnych pojazdów szynowych o wartości kilkudziesięciu milionów PLN. Projekt obejmował opracowanie wielowariantowego biznesplanu przedsięwzięcia wraz z prognozami wyników finansowych w okresie objętych inwestycją, uzasadniających współfinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej, części finansowej Studium Wykonalności wraz z jej odpowiednikami we Wniosku o dotację UE, udział w procesie pozyskania finansowania. Wartość dofinansowania Projektu ze środków UE – 106,5 mln PLN.
     
Doradztwo strategiczne dla PONAR Silesia S.A. – największego krajowego producenta kompletnych układów hydraulicznych, mających zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.  Opracowanie strategii rozwoju Spółki na lata 2014 – 2018 na potrzeby Zarządu.
     
Wycena rynkowa udziałów Spółki, doradztwo strategiczne, w tym opracowanie dokumentacji procesowej – memorandum informacyjne wraz z modelem prognoz finansowych na potrzeby procesu pozyskania finansowania dla Spółki.
     
Doradztwo strategiczne dla FAMAK S.A. – jednego z największych w Polsce dostawców wielkogabarytowych maszyn i urządzeń dla sektorów górniczego oraz energetycznego. Opracowanie strategii rozwoju Spółki na lata 2013 – 2017. Dokument Strategii był wykorzystywany w procesie przejęcia akcji przez Inwestora strategicznego i zapoczątkowania restrukturyzacji operacyjnej i finansowej Spółki.
     
Doradztwo strategiczne i kapitałowe dla Gospodarstwa Rybackiego Iława Sp. z o.o. – zarządzającego zespołem wód o powierzchni ponad 11 tysięcy ha. Przygotowanie biznesplanu i wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Ryby 2007 – 2013 oraz udział w procesie pozyskania finansowania dłużnego dla realizacji projektu inwestycyjnego – budowa przetwórni ryb. Wartość Projektu – 1,0 mln PLN. Wartość dofinansowania ze środków UE – 0,5 mln PLN
     
Doradztwo strategiczne dla spółki Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przygotowanie analizy przed inwestycyjnej (biznesplan) funkcjonowania zaplecza technicznego i stacji postojowej SKM. Przedmiotem analizy było porównanie alternatywnych modeli biznesowych w zakresie utrzymania sprawności eksploatacyjnej taboru, tj. modelu tzw. „outsourcingowego” – bazującego na zlecaniu prac serwisowych wybranym firmom zewnętrznym oraz modelu biznesowego – bazującego na eksploatacji własnej bazy techniczno-postojowej. Rekomendacja optymalnego wariantu modelu biznesowego pod kątem efektywności ekonomicznej i operacyjnej.
     
Doradztwo strategiczne dla SYNGAZ Sp. z o.o. – spółki działającej na rynku dostaw kompleksowych instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Opracowanie dokumentacji procesowej – memorandum informacyjne wraz z modelem prognoz finansowych, zawierających analizę opłacalności inwestycji w procesie pozyskania inwestora strategicznego dla Spółki.
     
Przygotowanie biznesplanu i wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 oraz udział w procesie pozyskania finansowania dłużnego dla realizacji projektu inwestycyjnego w branży turystycznej – zakup jachtów żaglowych. Wartość Projektu – 0,5 mln PLN.
     
Doradztwo strategiczne dla PONAR Wadowice S.A. – największego krajowego producenta elementów hydrauliki siłowej. Opracowanie strategii rozwoju Spółki na lata 2014 – 2016 na potrzeby Zarządu.
     
Doradztwo strategiczne dla firmy BIG format.tv. – operatora wielkoformatowych ekranów cyfrowych. Opracowanie dokumentacji procesowej – biznesplanu wraz z modelem prognoz finansowych zawierających analizę opłacalności inwestycji, w procesie pozyskania finansowania dla Spółki.
     
Wycena rynkowa udziałów Spółki, doradztwo strategiczne, w tym opracowanie dokumentacji procesowej – memorandum informacyjne wraz z modelem prognoz finansowych na potrzeby procesu pozyskania inwestora strategicznego dla Spółki zarządzającej szpitalem powiatowym oraz siecią przychodni specjalistycznych i POZ, zlokalizowanych w południowej Polsce.
     
Doradztwo strategiczne i kapitałowe dla Kolpax – importera i dystrybutora części eksploatacyjnych do samochodów. Wycena rynkowa udziałów Spółki, doradztwo strategiczne, w tym opracowanie dokumentacji procesowej – memorandum informacyjne wraz z modelem prognoz finansowych na potrzeby procesu pozyskania finansowania dla Spółki.
     

 

 

 

 

Nasza strona używa plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, przejdź do polityki prywatności.

  Akceptuj pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information