Korzyści z wdrożenia Controllingu w przedsiębiorstwie

Oferowane przez Grupę Doradców M&S Partner - Partner Małych i Średnich Przedsiębiorstw usługi controllingowe dostarczają informacji o bieżącym stanie przedsiębiorstwa. Są również wykorzystywane do prognozowania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz planowania jego przyszłości. Odpowiednio dopasowane do przedsiębiorstwa umożliwiają przygotowywanie okresowych budżetów, planów finansowych, założeń dla przyszłych inwestycji. Służą do bieżącego monitorowania założonych celów, wyników finansowych, umożliwiając tym samym właścicielom oraz kadrze zarządzającej szybką reakcję działania. Trzymając stale „rękę na pulsie” decydenci mają możliwość podejmowania szybkich, trafnych decyzji w przeprowadzeniu ewentualnych działań korygujących i naprawczych.

Wśród wielu korzyści płynących z wdrożenia controllingu należy wymienić:

  • zapewnienie zarządzającym pełnej i spójnej informacji na temat działalności firmy pozwalającej na podejmowanie trafniejszych decyzji operacyjnych,
  • wdrożenie czytelnej formy raportowania o sytuacji firmy (sprawozdania w wersji zarządczej oraz dodatkowy materiał analityczny wraz z interpretacją wyników),
  • poprawa kontroli nad kosztami działalności oraz działalnością operacyjną a w efekcie poprawa wyników działalności przedsiębiorstwa,
  • kontrola nad płynnością finansową i kapitałem obrotowym co pozwala lepiej planować zapotrzebowanie na kapitał oraz znacząco zmniejszyć potrzeby kapitałowe firmy i koszty finansowe,
  • usprawnienie planowania w przedsiębiorstwie i prognozowania wyników finansowych oraz kontroli realizacji planów,
  • bieżące śledzenie trendów zmian w działalności firmy dzięki cyklicznym raportom,
  • ostrzeganie o potencjalnych zagrożeniach i ryzykach pojawiających się w trakcie bieżącej działalności co umożliwia podjęcie wcześniejszych działań zapobiegawczych,
  • poprawa przepływu informacji w firmie i czytelności sprawozdań,
  • poprawa skuteczności zarządzania dzięki poprawie kontroli realizacji zadań powierzonym poszczególnym działom/komórkom w przedsiębiorstwie,
  • dysponowanie pełnymi danymi finansowymi oraz informacją dodatkową, które w szybki sposób mogą być wykorzystane w kontaktach z bankami oraz pozostałymi podmiotami dostarczającymi firmie zewnętrzne finansowanie.  

Dzięki współpracy z Grupą Doradców M&S Partner - Partner Małych i Średnich Przedsiębiorstw osiągnięcie powyższych korzyści z wdrożenia controllingu nie wiąże się z koniecznością tworzenia w przedsiębiorstwie działu finansowego i zatrudnienia kosztownych specjalistów finansowych – dyrektora finansowego i zespołu analityków.

... powrót do Controlling

 

Nasza strona używa plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, przejdź do polityki prywatności.

  Akceptuj pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information