Controlling finansowy

System Controllingu finansowego stanowi kluczowy obszar działalności przedsiębiorstw wspierając działalność podstawową przedsiębiorstw oraz ich zarządzających. Controlling stanowi podstawę systemów informacji zarządczej w przedsiębiorstwie.

Controlling w przedsiębiorstwie pełni rolę systemu nerwowego – odbiera i analizuje bodźce płynące z poszczególnych komórek przedsiębiorstwa, wywołuje odpowiednie reakcje oraz kontroluje i koordynuje pracę wszystkich pozostałych systemów.

Specjalizujemy się we wdrażaniu podstawowych zasad systemu controllingu finansowego w firmach. Budujemy, często od podstaw, system generowania oraz przepływu kluczowych informacji i danych, stanowiących swoiste kompendium wiedzy na temat procesów zachodzących w firmie, jej sytuacji ekonomiczno-finansowej, pojawiających się trendów. Dzięki naszej usłudze właściciele oraz osoby zarządzające otrzymują szereg danych i informacji, które pozwalają na podejmowanie właściwych decyzji, tak ważnych dla optymalnego funkcjonowania firmy. Informacje te są pomocne w zarządzaniu wieloma obszarami funkcjonalnymi firmy, nie tylko w sferze finansowej. Stworzony przez nas system umożliwia sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem. Podejmowanie kluczowych, strategicznych dla firmy decyzji oparte jest na „twardych danych”, ograniczając czynnik intuicyjny do minimum.  

Właściwa identyfikacja danych, ich analiza oraz interpretacja, powoduje, że nasze narzędzie controlingowe „wyłapuje i wskazuje” zachodzące mechanizmy i relacje pomiędzy poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi firmy, określając stopień optymalizacji zarządzania sferą kosztową przedsiębiorstwa. Zastosowane w przedsiębiorstwie rozwiązania organizacyjne, ich skala, poziom efektywności kosztowej, łącznie determinują sytuację ekonomiczno – finansową firmy i w efekcie stanowią o sile przedsiębiorstwa i jego pozycji na tle firm z branży. Dysponowanie tego typu wiedzą, usprawnia wiele procesów organizacyjnych, optymalizuje koszty przedsiębiorstwa oraz minimalizuje ryzyko podejmowania błędnych decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem.  

Nasza propozycja współpracy w zakresie controlingu finansowego jest skierowana zarówno do małych i średnich przedsiębiorstw, które nie posiadają własnych działów finansowych (dyrektora finansowego, analityków) jak również do firm posiadających własne służby finansowe, zapewniając w tym wypadku usługę uzupełniającą, często wnosząc nowe spojrzenie, jako niezależny podmiot postrzegający firmę z zewnątrz.

Nasza strona używa plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, przejdź do polityki prywatności.

  Akceptuj pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information